Leerlingbegeleiding_-_Studiemethode.pngSTUDIEMETHODE

In elk vak wordt er aandacht besteed aan ‘hoe dit vak studeren’.

In de eerste graad ligt de klemtoon op het werken en studeren in de klas. In de tweede en derde graad wordt er geleidelijk meer studie-inzet thuis verwacht.

In de eerste graad werken we met een heen- en weermap waarin alle taken, blaadjes om te studeren, brieven voor de ouders naar huis meegegeven worden.

Op maandag en dinsdag tijdens de middagpauze is er begeleide studie op aanraden van de klassenraad of op eigen vraag.