Leerlingbegeleiding_-_extra_zorg.pngEXTRA ZORG

Leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, DCD, hoogbegaafdheid en ook gedrags- en gezondheidsproblemen vragen om extra zorg op school. Voor leerlingen met een problematiek stellen we in samenspraak met de leerling, ouders, CLB, en leraren een handelingsplan op. In een persoonlijk gesprek met leerling en ouders gaan we na wat werkt voor de leerling in klas, zodat hij of zij zo goed mogelijk kan functioneren op school. Dit is het uitgangspunt voor een handelingsplan.