Het werkwoordelijk gezegde

Wijs in de volgende zinnen telkens het werkwoordelijk gezegde aan.

Vb. Kinderen zullen binnenkort veiligheidspasjes krijgen. --> zullen krijgen