De trappen van vergelijking

Trappen van vergelijking

Vul in. (S = stellende trap, V = vergrotende trap en O = overtreffende trap)
De (klein - O) van de twee is (slim - V) dan de (groot - O) .
De (intelligent - O) kinderen zijn niet altijd de (sociaal - O) van onze jeugd. Dikwijls zijn zij (egoïstisch - V) dan hun leeftijdsgenoten.
Natuurlijk is dat niet altijd zo. Veel hangt af van hun opvoeding.
Het is zeker niet zo dat (rijk - V) ouders hun kinderen (goed - V) opvoeden. Het opvoeden van kinderen is (moeilijk - V) dan vele mensen denken. De (ongerust - O) vaders en moeders zijn ook niet de (goed - O) ouders. Zij beschermen hun kinderen te veel. De (veel - O) papa's en mama's doen hun best. De (fantastisch - O) ouders zijn zij die voor hun kinderen de (veel - O) tijd maken.