Allerlei werkwoorden door elkaar

Gatenoefening

Vul de juiste vorm in.
Waarom zijn er in onze streken geen leeuwen?

Eigenlijk zijn leeuwen uit onze streken verjaag en uitgeroei door de mensen. Leeuwen zijn gehaaie roofdieren die al altijd op herten en antilopen gejaag hebben. Ze verhineren de aanwezigheid van andere roofdieren en hun gewense prooi.
Leeuwen hebben uitgestreke gebieden nodig om in te leven en die zijn in Europa niet meer te vin. De leeuw bevin zich aan de top van de voedselpiramide en zijn meest gehae vijand is de mens.


Wat eten olifanten?

Olifanten eten bebladere takken en hun hele lichaamsbouw is daaraan aangepas. Zijn slurf krul hij omheen de takken en schu en ruk dan met zijn kop tot de boom kraak en beef. Met zijn grote maalkiezen verwerk hij bladeren en takken tot een brij.
De olifant die meestal in kudden leef, heeft behoefte aan grote stukken oerwoud. Door het verdwijnen van oerwouden word ook de olifanten met uitsterven bedreig.


Hoe vin een mol zijn voedsel in de grond?

Door te ruiken en te tasen. Zijn reukorgaan is veel beter ontwikkel dan dat van de mens. Hij ruik zijn geliefkoose voedsel al van verre: wormen, larven en bodemdieren zoals pissebedden en duizendpoten. De mol leg ook voedselvoorraden aan. Van regenwormen bijt hij eerst de kop af, zodat ze niet meer wegkruipen omdat ze elk gevoel van oriëntatie verliezen.

Uit: Dat zou je moeten weten over dieren - J. Van Gelder