Werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd

Quiz

Typ het correcte antwoord.