De tegenwoordige tijd (3)

Oliver Twist is de jonge held uit een roman van Charles Dickens. Deze Engelse jongen heeft zijn ouders nooit gekend. Hij werd ondergebracht in een weeshuis waar het leven behoorlijk moeilijk was. Omdat hij honger had en een beetje meer eten vroeg, werd Oliver opgesloten in een cel. Om van deze 'lastpost' af te raken, probeert de directeur van het weeshuis Oliver als leerjongen weg te sturen.

In de volgende oefening werden een aantal werkwoorden uitgewist. Je vindt de infinitieven tussen haakjes. Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

Ken je Oliver Twist?
Wij bieden 5 pond (= 6,2 euro) aan elke persoon, man of vrouw, die een leerjongen kan gebruiken voor om het even welk werk.Mijnheer Gamfield, een schoorsteenveger (stoppen) , (lezen) de affiche en (glimlachen) . Hij kon wel 5 pond gebruiken. Aangezien de jongen in een weeshuis (verblijven) , zal hij wel niet veel te eten krijgen en slank genoeg zijn om in een schoorsteen af te dalen.Prima (denken) hij wanneer hij het weeshuis (binnenstappen) .


(Zijn) er hier misschien nog een leerjongen vrij?


- Ja. (Hebben) u interesse?


- Als u (willen) dat hij een goed beroep (leren) zoals schoorsteenveger bijvoorbeeld, ben ik bereid me over hem te ontfermen.


- Dat is wel een erg vuil beroep (opmerken) een man .


- Ik hoorde al van kinderen die in een schoorsteen gestikt zijn, (zeggen) een andere man.


- Dat is omdat de mensen het stro nat maken voor ze het in brand steken. Dan (krijgen) je altijd een enorme rookontwikkeling, zegt Gamfield. En die rook is voor niets nodig. Het (maken) de jongens alleen maar slaperig. En dat is precies wat die kinderen willen. Ze (zijn) zo ontzettend lui.


Er (zijn) trouwens niets zo goed als een vuurtje onder hun voeten om hen een beetje sneller te laten werken en hen razendsnel de schoorsteen door te jagen.


Na deze uitleg (nadenken) de verantwoordelijke van het weeshuis even .


- We hebben uw voorstel bestudeerd en we kunnen er niet op ingaan.


Het verhaal deed de ronde dat mijnheer Gamfield al drie of vier van zijn leerjongens had doodgeknuppeld. Maar hij was eventueel wel bereid om minder geld te aanvaarden. Na een haast eindeloze onderhandeling bereikte men een akkoord over de prijs en één van de aanwezige heren zei:


- Och ja, u (doen) een zaak aan deze jongen. Hij (zijn) precies wat u zoekt. Hij (hebben) nood aan een strenge hand. Dat zal hem goed doen en het (kosten) u bijna niets om hem in leven te houden. Sinds zijn geboorte heeft hij nog nooit te veel gegeten.


Iedereen (beginnen) te lachen. Oliver Twist werd dus mijnheer Gamfields nieuwe leerjongen.


Wil je het verdere verloop kennen van de avonturen van Oliver Twist, haal dan vlug dit boek van Charles Dickens in huis. Je zult heel wat leren over het leven van de kinderen in de 19e eeuw.