Schrijf het woord opnieuw met het passende woordteken indien nodig!

Gatenoefening.

Vul het trema, het koppelteken of het weglatingsteken aan.
egoisme
radioomroep
opticien
reorganisatie
studioopname
babytje
IBMcomputer
pcs
clienten
pcgebruiker
Lies knieen