Kenniskoffer 389 11-20

Gatenoefening.

Zet het gegeven werkwoord in de verleden tijd.
krijgen
lachen
opbergen
rekken
ruiken
schelden
schrikken
schuilen
slaan
steken