Kenniskoffer blz. 389 1-10

Gatenoefening.

Zet het gegeven werkwoord in de verleden tijd.
bederven
begraven
bevelen
bieden
blazen
ervaren
eten
graven
heffen
klagen